LP Group е сътрудничество на няколко фирми, обединени около идеята за изграждане на качествена архитектурна среда: "ЛП Арх" ООД, “ЛП Консулт“ ЕООД, „Сектор Арх“ ЕООД.

В LP Group работи висококвалифициран екип от професионалисти, с опит и широки познания в сферата на инвестиционното проектиране във всичките му етапи - от формулирането и изясняването на инвестиционните намерения, през етапите на проектиране до пълното завършване на строителните работи в рамките на приетия бюджет, до дългогодишната ефективната експлоатация и поддръжка.

Стилът на работа в LP Group се отличава с внимание към качеството и към яснотaта на отношенията с бизнес партньорите във всички фази на инвестиционния процес.